Check your E-mail

 

Visitor Counter

Hit Counter

 

 

 

Welcome to St. Mary

of

Czestochowa Parish

 

 

Easter 2017

 

Dear Parishioners and friends,

 

Soon we will witness that all of nature will resurrect from the long winter!  New leaves will burst forth from the buds on trees; new shoots of flowers will come up from the earth; and even the birds and animals will be preparing for the birth of their new offspring.  All of this new life brings new freshness into our own lives! 

 

These signs of “new life” also help to remind us to prepare for the joys of the Easter season…. when we will once again celebrate with our family and friends the feast of the RESURRECTION OF OUR LORD, JESUS CHRIST FROM THE DEAD!   We believe with all our hearts that Jesus’ victory over death- on Easter morning- is the promise and blessing of a life that we will share with Him forever in Heaven.

 

All families and friends of St. Mary of Czestochowa Parish are invited to celebrate the Easter Triduum (Holy Thursday, Good Friday and Holy Saturday) and the joyous feast of Easter Sunday in our beautiful church of St. Mary of Czestochowa! 

 

Your parish priests are ever so grateful for the continuous support and love you share with them!  Please be aware that we will offer the Easter Sunday Masses for the intentions of all parishioners and friends of St. Mary of Czestochowa Parish. May you always recognize the Risen Lord in your life!  May each of you enjoy a Blessed, Happy and Holy Easter!

 

Gratefully,

Fr. Waldemar Wieladek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos, CSsR

 

Wielkanoc 2017

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

Wkrótce będziemy świadkami, przebudzenia się całej przyrody po długiej zimie! Na drzewach będą rozwijać z pączków nowe liście; z ziemi będą wychodzić nowe pędy kwiatów; a nawet ptaki i zwierzęta wnet będą czynić przygotowania do narodzin swojego nowego potomstwa. Wszystko to, co możemy nazwać nowym życiem, przyniesie nową świeżość naszemu życiu!

Te znaki "nowego życia" to również dla każdego z nas mobilizacja do rozpoczęcia przygotowań, by jak najowocniej i radośnie przeżyć okres Wielkanocny .... kiedy będziemy po raz kolejny świętować w gronie naszej rodziny i przyjaciół święto zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa z martwych! Wierzymy całym sercem, że zwycięstwo Jezusa nad śmiercią - w poranek Wielkiejnocy - jest obietnicą i błogosławieństwem życia, które będziemy dzielić z Nim na wieki w niebie.

Wszystkie rodziny a także przyjaciół parafii Matki Bożej Częstochowskiej serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) oraz radosnego przeżycia Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w naszym pięknym kościele!

 

Jednocześnie informujemy, że my - Wasi Duszpasterze - w niedzielę wielkanocną będziemy celebrować Msze św. W intencji wszystkich parafian i przyjaciół parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Na zbliżające się święta życzymy, Niech każdy z Was rozpoznaje w swoim życiu Zmartwychwstałego Pana i zbliża się do Niego każdego dnia. Doświadcza Jego miłości i radości w tym okresie wielkanocnym i przez całe życie! Wszystkim życzymy szczęśliwych, radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocy!

 Z wdzięcznością,

Fr. Waldemar Wielądek CSsR

Fr. Marian Furca CSsR

Fr. Zbigniew Pieńkos CSsR

 

 

Pascua 2017

Queridos Feligreses y Amigos,

¡Dentro de poco vamos a ser testigos del comienzo de la primavera después de este largo invierno! Nuevas hojas estarán brotando de los árboles, de la tierra saldrán las flores, y también los pájaros y otros animales construirán sus nidos. ¡Todo eso nos traerá más felicidades en nuestras vidas!

Estos signos “de nueva vida” también nos ayudan para prepararnos con alegría para la Pascua, cuando vamos otra vez celebrar con nuestra familia y amigos la fiesta de la RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO nosotros creemos de todo corazón de que Jesús venció la muerte en el día de la Pascua, esta es la promesa que vamos a vivir con El por siempre en el cielo.

Todas las familia y amigos de la Parroquia de St. Mary of Czestochowa están invitados para celebrar Triduo Pascual (Jueves Santo, Viertes Santo, y Sábado de Gloria), y la alegre fiesta en Domingo de Pascua en esta hermosa iglesia Sta. María de Czestochowa.

Les pedimos para que depositen su donación pascual en el sobre adjunto a esta carta. Nosotros, los sacerdotes de la parroquia, estamos muy agradecidos por el apoyo continuo y cariño que nos brindan.

 

Les informamos que las Eucaristías en Domingo de Pascua serán celebradas por todos nuestros parroquianos y amigos. ¡Esperamos que Jesús resucitado este siempre presente en la vida de ustedes! ¡Que esta Pascua este llena de felicidad y bendiciones! 

 

Muy Agradecidos,

P. Waldemar Wieladek, C.Ss.R

P. Marian Furca, C.Ss.R

P. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R

 |
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|