Check your E-mail

 

Visitor Counter

Hit Counter

 

 

 

Welcome to St. Mary

of

Czestochowa Parish

Christmas 2016

 

Dear Parishioners and Friends,

 

           The season of Advent is upon us!  It is a time when we celebrate God’s entrance into history in bodily form. That is what Christmas is all about!  God, fully God, becomes man, fully man, and dwells among us to reveal who He is – JESUS, the WORD who became flesh! Let us embrace fully the name of the Lord Jesus, the fullness of who He is and what He did and what He provides for each of us.

 

During the hustle and bustle of the holiday season, let us follow Jesus, who is our Light and our Way. Jesus needs all our hands and hearts to reach out to those who are in need of compassion and care. He needs our feet to carry Him to those who are sick or in prison. He needs our eyes to notice those who are homeless and destitute. He needs our ears to listen to the cries of the wounded. He needs our voices to speak to others about his endless love. We are all called to share what we have received -  Christ’s marvelous message of peace, love and joy!

 

You and your intentions will be remembered in our Christmas Masses to thank God for the gift of His Son!  May the Holy Infant of Bethlehem bless you for your kindness and may He grant you and your loved ones His peace and joy, and brighten your hearts with His love!

 

May the Christ Child bring you and yours countless blessings this holy Christmas season and always!

 

Sincerely,

 

Fr. Waldemar Wieladek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos, CSsrR

2016 CHRISTMAS SCHEDULE

 CHRISTMAS EVE

Saturday December 24 -           9:30 P.M. - Carols

                                             10:00 P.M. - Mass

 

CHRISTMAS DAY

Sunday, December 25 -   8:30 A.M. - Mass

 

NEW YEAR

Sunday, January 1 -    8:30 A.M. - Mass

 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

              Przeżywamy okres Adwentu! Jest to czas, kiedy świętujemy wejście Boga Człowieka w naszą historię. To jest Boże Narodzenie! Bóg, prawdziwy Bóg, staje się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem i mieszka wśród nas, aby objawić, kim jest - Jezus, Słowo, które stało się ciałem! Uznajmy w prawdzie imię Pana Jezusa, całą pełnię, kim jest i co zrobił oraz co planuje dla każdego z nas.

Pomimo zabiegania i świątecznych przygotowań, zechciejmy iść za Jezusem, który jest naszym światłem i naszą drogą. Jezus potrzebuje rąk i serc nas wszystkich, aby dotrzeć do tych, którzy są w potrzebie, oczekują współczucia i opieki. On potrzebuje naszych nóg, aby zanieść Go do tych, którzy są chorzy lub w więzieniu. On potrzebuje naszych oczu, by dostrzec tych, którzy są bezdomni i bez środków do życia. On potrzebuje naszych uszu, aby wsłuchać się w krzyk rannych. On potrzebuje naszego głosu, by mówić innym o jego niekończącej się miłości. Wszyscy jesteśmy powołani do dzielenia się tym, co otrzymaliśmy - wspaniałym orędziem Chrystusowego pokoju, miłości i radości.

My, wasi duszpasterze będziemy sprawować Msze Św. w Waszych intencjach, dziękując Bogu za dar Jego Syna oraz będziemy prosić, aby święta Bożego Narodzenia były dla Was i waszych rodzin czasem błogosławionym! Niech Boża Dziecina z Betlejem udziela Wam obfitych łask za waszą życzliwość i niech ześle Wam i waszym bliskim swój pokój i radość a wasze serca rozpromieni swoją miłością!

Niech Dzieciątko Jezus obdarza Was Swoim nieogarnionym błogosławieństwem nie tylko podczas Świąt Narodzenia Pańskiego ale zawsze!

  Z darem modlitwy i najlepszymi życzeniami,

O. Waldemar Wielądek CSsR

O. Marian Furca CSsR

O. Zbigniew Pieńkos CSsR

PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY 2016 

PASTERKA

Sobota, 24 grudnia -       11:30 P.M. - Kolędy

                                                    Msza św. Pasterka o północy

 

BOŻE NARODZENIE

Niedziela, 25 grudnia - 10:30 A.M. - Msza św.

Poniedziałek, 26 grudnia -   7:00 P.M. - Msza św.

 

NOWY ROK

Niedziela, 1 stycznia - 10:30 A.M. - Msza św.

 

 

Queridos parroquianos y amigos.

           El Adviento es el tiempo cuando nosotros festejamos la venida de Dios Hombre en nuestra historia. Eso es la Navidad, Dios, verdadero Dios se hizo hombre, verdadero hombre y habito entre nosotros para revelar quién es - Jesús. La Palabra se hizo carne. Reconozcamos en verdad el nombre de nuestro Señor Jesús, plenamente, quien es y lo que hecho y lo que quiere hacer para cada uno de nosotros.

A pesar de muchas preocupaciones y preparaciones navideñas sigamos   a Jesús, quien es nuestra luz y el camino. Jesús necesita las manos y los corazones de todos nosotros, para llegar a los necesitados. El necesita nuestros pies para llevarlo a los enfermos y encarcelados. El necesita nuestros ojos para verlo en los sin casa ni hogar. El necesita nuestros oídos para escuchar el grito de los heridos. El necesita nuestra voz para decir a todos que nos ama. Todos somos llamados para compartir lo que hemos recibido, este hermoso mensaje de paz, de caridad y de alegría.

Nosotros sacerdotes vamos a celebrar las Misas en las intenciones de ustedes y pedir para que la Navidad sea para ustedes y sus familiares tiempo bendito.

Que Niño Dios de Belén los bendiga por este gran corazón y sus corazones llene con su paz y alegría.

Con oración y mejores deseos.

P. Waldemar Wieladek CSsR

P. Mario Furca CSsR

P. Zbigniew Piekos CSsR

 

 

HORARIO NAVIDEÑO 2016

NOCHE BUENA

Sábado, 24 de Diciembre - 7:30 P.M. - Cantos  Navideños

                    8:00 P.M. - Misa

 

DIA DE NAVIDAD

Domingo, 25 de Diciembre - 12:30 P.M. - Misa

                                             4:00 P.M. - Misa

 

AÑO NUEVO

Domingo, 1 de Enero - 12:30 P.M. - Misa

                                      4:00 P.M. - Misa|
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|