Check your E-mail

 

Visitor Counter

Hit Counter

 

 

 

Welcome to St. Mary

of

Czestochowa Parish

 

 

CHRISTMAS 2014

 

Dear Parishioners and friends,

 

In Matthew 2:10-11, we read: “When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy; and going into the house they saw the child with Mary His mother, and they fell down and worshiped Him. Then, opening their treasure, they offered Him gifts of gold and frankincense and myrrh.”

 We all travel through this world like the Wise Men in the Gospel, seeking Jesus, our Lord and Savior. Why do we seek Him?   Is it out of curiosity – Who is He?  Maybe we seek Him out of a deep longing in our hearts – a longing for joy, love and peace.

 When we find Jesus, do we show Him, even in our own small way, how much we love Him and how very thankful we are that He became man on that first Christmas Day to save us? 

During His life on earth, Jesus gave us the means to salvation by instituting the seven sacraments. During this Holy season of Advent and Christmas, may we all be grateful that the sacraments are always available to help us in our daily lives.  Especially, during this time of grace, let us receive the sacraments of Reconciliation and Holy Eucharist. In this way we can show Jesus how much we love Him and how thankful we are that He became man to save us! 

May you feel the touch of Christ’s love and peace this Christmas Season, and may you and your loved ones enjoy a happy and holy Christmas and a peaceful and prosperous New Year.

 Sincerely yours in the Christ Child,

Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.

Fr. Marian Furca, C.Ss.R

Fr. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.

 

2014 CHRISTMAS SCHEDULE

 CONFESSIONS

 

Monday, December 22 -          7:00 P.M. to 8:00 P.M.

Tuesday, December 23 -         7:00 P.M. to 8:00 P.M.

 

No confessions on Christmas Eve.

 

CHRISTMAS EVE

 

Wednesday December 24 -      9:30 P.M. - Carols

10:00 P.M. - Mass

 

CHRISTMAS DAY

 

Thursday, December 25 -   8:30 A.M. - Mass 

NEW YEAR 

Thursday, January 1 -    8:30 A.M. - Mass

 

Boże Narodzenie 2014

Drodzy Parafianie i Przyjaciele

 W Ewangelii św. Mateusza 2, 10-11 czytamy:, „Gdy ujrzeli gwiazdę bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją, upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary, złoto, kadzidło i mirrę.”

Tak samo jak Trzej Królowie my wszyscy idziemy przez świat szukając Jezusa, Naszego Pana i Zbawiciela.

Dlaczego Go szukamy? Przez naszą ciekawość, kim On jest?. Być może szukamy Go z głębokiego pragnienia naszych serc, z tęsknoty za radością, miłością i pokojem.

Kiedy znajdziemy Jezusa, czy pokażemy Mu jak nawet w najmniejszych sprawach Go kochamy, i że jesteśmy Mu wdzięczni, że stał się człowiekiem przez swoje Narodzenie, by nas zbawić?

W czasie ziemskiego życia Jezus ustanowił siedem sakramentów, które pomagają nam w drodze do zbawienia. Podczas tego świętego czasu Adwentu i Bożego Narodzenia bądźmy szczególnie wdzięczni, że Sakramenty św. są zawsze dostępne by nam pomóc w naszym codziennym życiu. Z wielką radością przyjmijmy Sakramenty: Spowiedzi i Komunii świętej, aby pokazać jak bardzo kochamy Jezusa i jesteśmy Mu wdzięczni, że stał się człowiekiem, by nas zbawić.

Niech miłość Chrystusa i Jego pokój w tym czasie Bożonarodzeniowym napełni każdego z Was, miejcie piękne święta i szczęśliwy Nowy Rok.

Oddani w Chrystusie

O. Waldemar Wielądek C.Ss.R.

O. Marian Furca C.Ss.R.

O. Zbigniew Pieńkos C.Ss.R.

 

PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY 2014 

SPOWIEDŹ

 

Poniedziałek, 22 grudnia -   7:00 P.M. to 8:00 P.M.

Wtorek, 23 grudnia -         7:00 P.M. to 8:00 P.M.

 

W Wigilię spowiedzi nie będzie.

 

PASTERKA

 

Środa, 24 grudnia -         11:30 P.M. - Kolędy

                                           Msza św. Pasterka o północy

 

BOŻE NARODZENIE

 

Czwartek, 25 grudnia - 10:30 A.M. - Msza św. 

Piątek, 26 grudnia -   7:00 P.M. - Msza św.

 

NOWY ROK

 

Czwartek, 1 stycznia - 10:30 A.M. - Msza św.

 

 

 

Navidad 2014

Queridos feligreses y amigos,

En el Evangelio según San Mateo 2,10-11, leemos “Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron; y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra.”

Al igual que los Tres Reyes Magos todos nosotros emprendemos el viaje de nuestra fe en busca de Jesús, Nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué los buscamos? Porque en el corazón humano hay una nostalgia del amor, de la alegría y de la paz tan profunda que solo Dios la puede satisfacer plenamente.

Con el corazón abierto y generoso queremos manifestar nuestra gratitud por la Obra Redentora que hace Jesús desde el día de su venida al mundo.

Durante Su vida en la tierra, Jesús estableció los Siete Sacramentos como las herramientas para nuestra salvación.

Durante este tiempo de Adviento y Navidad, aprovechemos de la economía sacramental para gozar de los frutos de la Obra Redentora de Cristo en nuestra vida diaria. Especialmente, durante este tiempo de gracia, recibamos el Sacramento de Reconciliación y la Santa Eucaristía. ¡De tal manera podremos demostrar a Jesús cuanto lo amamos y que tan agradecidos estamos de que se haya hecho hombre para salvarnos!

Que el amor de Cristo y la paz de esta temporada Navideña llenen a cada uno de Ustedes, y que Usted y todos sus seres queridos tengan una Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo.

En Cristo,

P. Waldemar Wieladek C.Ss.R

P. Marian Furca C.Ss.R.

P. Zbigniew Pienkos C.Ss.R.

 

HORARIO NAVIDEÑO 2014 

CONFESIONES

Durante la Novena a la Virgen de Guadalupe (media hora antes de la Misa)

Lunes, 22 de Diciembre -        7:00 P.M. to 8:00 P.M.

Martes, 23 de Diciembre -       7:00 P.M. to 8:00 P.M.

 

No habrá confesiones para Noche Buena

 

NOCHE BUENA

Miércoles, 24 de Diciembre - 7:30 P.M. - Cantos

 Navideños

8:00 P.M. - Misa

 

DÍA DE NAVIDAD

Jueves, 25 de Diciembre - 12:30 P.M. - Misa

    4:00 P.M. - Misa

 

AÑO NUEVO

Jueves, 1 de Enero - 12:30 P.M. - Misa

  4:00 P.M. - Misa

 
|
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|